Tumblelog by Soup.io
  • Jasiek
  • aggh
  • nyesuure
  • adaamanth
  • rainstormdragon
  • Imponderablehippie
  • morela
  • Linnie
  • AstralEmerald
  • anarea
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

6229 0c5d 500
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaramoneska ramoneska
9552 1ef7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabylejaka bylejaka
7246 b867 500
6431 4dbc 500

March 14 2018

4919 acab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka
6231 0488
Reposted fromiamstrong iamstrong viaramoneska ramoneska

February 09 2018

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
5100 4b68 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh
5069 3343 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh

February 06 2018

Fire Emblem Warriors to świetne połączenie dwóch skrajnie różnych marek

Fire Emblem Warriors to świetne połączenie dwóch skrajnie różnych marek na Yeti o grach.

Nie ukrywam, że w związku z dość irytującą pracą czekałem na Fire Emblem Warriors z niecierpliwością. Okazało się jednak, że ta gra jest nie tylko dobrym „odmóżdżaczem” po ciężkim dniu. Jest zwyczajnie dobra. Dopracowana, ładna i dobrze łącząca najbardziej specyficzne elementy obu serii wymienionych w tytule. Tradycyjne ostrzeżenie: screenshoty robione przez funkcję systemową Nintendo Switch … Czytaj dalej Fire Emblem Warriors to świetne połączenie dwóch skrajnie różnych marek

February 01 2018

2778 9f12 500

is2daytuesday:

Rome, 2017

Sous le Quai photography

January 31 2018

2788 7a9f 500

ao3tagoftheday:

The AO3 Tag of the Day is: Add tea

Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaretro-girl retro-girl
2821 93c7 500

neil-gaiman:

US PAPERBACK! Coming out on March 6th. (Now with Notes.) Cover by Victo Ngai.

More info at http://www.neilgaimannorsemythology.com/

January 30 2018

I am constantly trying to communicate something incommunicable, to explain something inexplicable, to tell about something I only feel in my bones…

Franz Kafka

(via themindmovement)

Arena of Valor na Nintendo Switch pokazuje, że każda gra mobilna może stać się lepsza.

Arena of Valor na Nintendo Switch pokazuje, że każda gra mobilna może stać się lepsza. na Yeti o grach.

Wiele osób jest zdziwionych tym, że na Nintendo Switch trafiają gry z smartfonów. Niedawne testy Arena of Valor pokazały mi jednak sens tych portów na pełnoprawną konsolę przenośną (i nie tylko). No i do tego mam szansę napisać kilka słów o jednej z trzech gier MOBA, które lubię. Jak tu z tego nie skorzystać? Mikrowykład … Czytaj dalej Arena of Valor na Nintendo Switch pokazuje, że każda gra mobilna może stać się lepsza.

obinopekenobi:

18th century Discourse: Women, especially young ones, are ruled by affect and lack critical thinking. Their minds are so soft and their sense of self so permeable that they identify with any fictional characters they come across, and must be shielded from sexual and morally ambiguous tales. The fictional stories they consume will effect the way they view the world (in particular their ideals of romantic relationships), which will effect the way they raise their offspring, which will in the long run poison the minds of our children and destroy our nation. We must socially regulate women’s tastes, making sure that all women are shamed into consuming only what we deem pure and morally didactic fiction.

Tumblr antis 2018: same

2849 235a 500

the-wolf-and-moon:

Tarantula Nebula

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl